Pečiatky - odcudzenie, strata, zneužitie


Nahlásené odcudzenia a straty pečiatok:
 

MUDr. Juraj Gallo, gastroenterológ, IV. interná klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, Košice, kód poskytovateľa: P77017023509, kód lekára: A58236048, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 09.01.2019.